Sport Market

Kralja Petra I 16
Sombor

#

Uslovi prodaje

SPORTMARKET DOO garantuje kvalitet, originalnost robe koju isporučuje.

· Mesto isporuke naručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.

·  Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.

· Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u porudžbini a Kupac da uplati iznos na način na koji je dogovoreno.

· Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana uplate.

· SPORTMARKET DOO garantuje kvalitet, originalnost robe koju isporučuje.

· U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila porudžbina, smatraće se da je kupoprodaja nije zaključena.

· Prodavac snosi troškove dostavljanja robe.

· Roba se isporučuje Kupcu lično po prethodnoj najavi da u određenom vremenu budu prisutni na dogovorenoj lokaciji.

· Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.

· Ukoliko dostavljanje naručene robe bude onemogućeno zbog odsustva kupca ili druge osobe predviđene ovim pravilnikom i ukoliko roba bude morala da se vrati u polazišno mesto Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. Robu sa povraćaja, Prodavac može dalje prodavati trećim licima, jer se u tom momentu kupoprodaja smatra raskinutom.

· Prodavac iz sredstava uplaćenih od strane Kupca može namiriti potraživanje po osnovu troškova transporta.

· Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.

· Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.

· U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknadjuje nastale troškove.

· Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 2 (dva) dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.

· Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled ne odgovarajuće upotrebe.

· Rok za postupanje po reklamaciji određen je na šest meseci i ukoliko želi da ostvari ovo pravo Kupac je dužan da se o postupku procesa reklamacije samostalno informiše.

· Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i normama javnog poretka.

# # # # # # # # # # # # # # # #