Sport Market

Kralja Petra I 16
Sombor

#

Uslovi prodaje

SPORTMARKET DOO garantuje kvalitet, originalnost robe koju isporučuje.

· Mesto isporuke naručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.

·  Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.

· Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u porudžbini a Kupac da uplati iznos na način na koji je dogovoreno.

· Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana uplate.

· SPORTMARKET DOO garantuje kvalitet, originalnost robe koju isporučuje.

· U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila porudžbina, smatraće se da je kupoprodaja nije zaključena.

· Dostava je besplatna za iznose veće od 5000 dinara.

· Roba se isporučuje Kupcu lično po prethodnoj najavi da u određenom vremenu budu prisutni na dogovorenoj lokaciji.

· Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.

· Ukoliko dostavljanje naručene robe bude onemogućeno zbog odsustva kupca ili druge osobe predviđene ovim pravilnikom i ukoliko roba bude morala da se vrati u polazišno mesto Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. Robu sa povraćaja, Prodavac može dalje prodavati trećim licima, jer se u tom momentu kupoprodaja smatra raskinutom.

· Prodavac iz sredstava uplaćenih od strane Kupca može namiriti potraživanje po osnovu troškova transporta.

· Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.

· Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.

· U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknadjuje nastale troškove.

· Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 14 dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.

-Povrat novca-U skladu sa članom 33. Zakona o zaštiti potrošača, ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane članovima 34. i 35. ovog zakona. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora.

Kupac može očekivati povrat novca samo u slučaju da je poručeno vraćeno u istom stanju u kome je isporučeno odnosno nekorišćeno, neoštećeno i u originalnoj ambalaži. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana. Novac se kupcu vraća isključivo uplatom na tekući račun.
Ukoliko je pri kupovini odabran način plaćanja pouzećem, kupac je u obavezi da prilikom povrata kupljene robe priloži popunjen obrazac Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, gde je neophodno navesti broj tekućeg računa na koji se može izvršiti uplata novca.
Kada je poručeno plaćeno uplatnicom, elektronski ili na šalteru Pošte ili banke, povrat novca se obavlja na broj računa sa koga je i evidentirana uplata.
Ako je odabrano plaćanje platnom karticom, povrat novca se obavlja na račun sa kog je i obavljeno plaćanje. U slučaju da je plaćanje obavljeno sa deviznog računa ili sa računa inostranih banaka nije moguće izvršiti uplatu na isti, već je neophodno dostaviti broj dinarskog tekućeg računa.

· Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled ne odgovarajuće upotrebe.

· Rok za postupanje po reklamaciji određen je na 24 mesecai ukoliko želi da ostvari ovo pravo Kupac je dužan da se o postupku procesa reklamacije samostalno informiše.

· Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i normama javnog poretka.

# # # # # # # # # # #